مطالب مهم

» روان شناسی » تفاوت دلبستگی باوابستگی
 108 بازدید

تفاوت دلبستگی باوابستگی

تفاوت اول دلبستگی :رابطه ای خاص و پایدار بین 2نفراست که بواسطه خواستن یکدیگر , آن دو به هم نزدیک می شوند و هردو تمایل دارند.وابستگی :به رابطه ای اشاره دارد که درآن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد (اگر تو نباشی ,من مرده ام ) تفاوت دوم دلبستگی :ساز و کاری طبیعی برای بقاءاست […]

تفاوت دلبستگی باوابستگی

تفاوت اول 
دلبستگی :رابطه ای خاص و پایدار بین 2نفراست که بواسطه خواستن یکدیگر , آن دو به هم نزدیک می شوند و هردو تمایل دارند.
وابستگی :به رابطه ای اشاره دارد که درآن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد (اگر تو نباشی ,من مرده ام )

تفاوت دوم 
دلبستگی :ساز و کاری طبیعی برای بقاءاست .
وابستگی :مکانیسمی مرضی است 

تفاوت سوم 
دلبستگی :از احساس امنیت و صمیمیت شکل می گیرد .
وابستگی :از احساس ناامنی نشات می گیرد .

تفاوت چهارم
دلبستگی : احساس تعلق وجود دارد.
وابستگی : احساس تملک و جود دارد.

تفاوت پنجم 
دلبستگی :به شخص استقلال می دهد .
وابستگی :آزادی را از شخص می گیرد .

تفاوت ششم 
دلبستگی :فرد را آنطور که هست می خواهیم .
وابستگی:فردرا آن چنان که می خواهیم , شکل می دهیم .

تفاوت هفتم 
دلبستگی :شدت احساسات مثبت و منفی نسبت به معشوق در حد تعادل قرار دارد 
وابستگی : احساسا ت شدید و غیرقابل کنترل نسبت به معشوق مشاهده می شود.

تفاوت هشتم 
دلبستگی : عشق غیر مشروط است .
وابستگی :عشق مشروط است .

تفاوت نهم 
دلبستگی : نوع عشق دگر خواهانه است .
وابستگی : عشق خود خود خواهانه است .

تفاوت دهم 
دلبستگی: توان عشق ورزیدن به خود و دیگری 
وابستگی :ناتوانی در عشق ورزیدن به خود و دیگری .

تفاوت یازدهم 
دلبستگی :مشتاق رشد است 
وابستگی مانع رشد است .

تفاوت دوازدهم 
دلبستگی :موجب آرامش و امنیت است
وابستگی :به شکست ختم می شود .
دلبستگی : نشاط و شادمانی را با خود دارد
وابستگی : رنج و نگرانی و بیقراری را موجب می شود.
دلبستگی : زمان و مکان نمی شناسد 
وابستگی : اسیر زمان و مکان است 

دلبستگی : شخصیت شخص محور است 
وابستگی : خود شخص محور است .
دلبستگی : خوش گمانی و اعتماد متقابل
وابستگی : زمینه حسادت و بدبینی 

دلبستگی : آزادی و ایثار 
وابستگی : اسارت و انحصار

دلبستگی : پایدار و ماندگار 
وابستگی : ناپایدار و تا زمانیست که معشوق بهتر پیدا نشده.
دلبستگی : در این مورد عقل میتواند راهگشا باشد
وابستگی : هوس راهنمایی می کند.

به راستی عشق شما ازجنس چیست؟ دلبستگی یا وابستگی؟


برچسب ها : , ,
دسته بندی : روان شناسی , مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.