مطالب مهم

» روان شناسی » سی اصل برای اعتماد به نفس
 583 بازدید

سی اصل برای اعتماد به نفس

1-اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها 2-اصل یاد و اتکا به خداوند و اعتماد به قدرت و یاری و حمایت او 3- اصل آگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود 4- اصل خودیابی( من کیستم؟)- قائم مقام ومحبوب خداوند( عزت نفس) 5- اصل احساس خود شایستگی، خودسالاری و احساس شخصیت 6-اصل […]

سی اصل برای اعتماد به نفس

1-اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها

2-اصل یاد و اتکا به خداوند و اعتماد به قدرت و یاری و حمایت او

3- اصل آگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود
4- اصل خودیابی( من کیستم؟)- قائم مقام ومحبوب خداوند( عزت نفس)
5- اصل احساس خود شایستگی، خودسالاری و احساس شخصیت
6-اصل عدم مقایسه خود با دیگران
7- اصل خودباوری و خودمحوری بعدازخدا محوری…

-8 اصل داشتن هدف و برنامهدرزندگی
-9 اصل تمیزی و ظاهر
10- اصل تعریف از خود و دیگران
11-اصل تشویق خود و دیگران
۱۲-اصل تعهد به قول و صداقت و راستی
۱۳- اصل عدم انجام عمل خلاف و عذرخواهی
۱۴-صل نظم وانضباط کاری
۱۵- اصل دانش و تجربه
۱۶- اصل مدیریت زمان
۱۷- اصل مدیریت اولویت ها
۱۸-اصل اقتدار در مقابل ضعف
۱۹- اصل یقین در مقابل تردید
۲۰- اصل احساس رهبری و مدیریت
۲۱- اصل مسئولیت پذیری
۲۲- اصل سلامت و نگهداری از جسم
۲۳- اصل تبسم
۲۴- اصل ابراز عشق به دیگران و متذکر شدن ویژگیهای مثبت آنان
۲۵- اصل نگاه به دیگران ( در عین تواضع بزرگی خود را در دل حس کنید)
۲۶- اصل عدم تأخیر
27-اصل قاطعیت و گفتن نه
28-صل عدم شماتت و سرزنش خود و دیگران
-29اصل کمک به دیگران و بخشایش
-30اصل ژست و حالت بدنی  


برچسب ها : , ,
دسته بندی : روان شناسی , مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.